Kde nás nájdete Kde nás nájdete
webdesign webex.sk
 

Produkty

“ CONDIT - Dajte Vašej pôde ENERGIU a budete odmenení“

BESTMIX ALGAE 5-5-7


BESTMIX ALGAE 5-5-7

Obsahuje makro a mikroživiny, amino kyseliny, rastové hormóny a výťažky z morských rias s antistresovým účinkom.

Produkt BESTMIX ALGAE 5-5-7 je viaczložkové kvapalné hnojivo s univerzálnym použitím.

Je určené pre hnojenie väčšiny kultúrnych rastlín ako obilniny, olejniny, plodová a koreňová zelenina, ovocné stromy a kríky, vínna réva, ale i trávniky a kvety.

_________________________________________________________________________________________________


ZLOŽENIE, VZHĽAD A CHARAKTERISTIKA

BESTMIX ALGAE 5-5-7 je tekuté organicko – minerálne hnojivo hnedej farby, obohatené výťažkom z morských rias Algae. Bestmix Algae 5-5-7 obsahuje hodnotné minerály a amino kyseliny stimulujúce koreňový systém,  zabezpečujúce antistresový efekt. Vyrába sa z vinasy, hydrogénuhličitanu draselného, močoviny, extraktu z morských rias druhu Ascophyllum Nodosum a  Laminaria.

DOPORUČENÁ APLIKÁCIA

Postrek – maximálna doporučená dávka je  5-6 litrov koncentrátu na hektár. Vhodná koncentrácia pre aplikovanie je  0,5 – 1%-ný roztok (5-6 litrov koncentrátu rozriediť v 500 - 1000 litroch vody). Množstvo vody zvoliť podľa aktuálneho stavu vlhkosti v pôde).

Zálievka  - Vhodná koncentrácia pre zálievkové aplikovanie je 1 - 2%-ný roztok (10 – 12 litrov koncentrátu rozriediť v 500 - 1000 litroch vody).

Po dôkladnom premiešaní je roztok pripravený na použitie.  Takto pripraveným roztokom prihnojujeme jedenkrát za 14 dní počas vegetačného obdobia.

Aplikujeme vždy na vlhkú zeminu, pri nižších teplotách, najvhodnejšie je skoro ráno alebo večer. Neprihnojujte v čase intenzívneho slnečného žiarenia. Hnojivo je povolené užívať aj v ochranných pásmach pitnej vody.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

 
Celkový dusík ako N (amoniakálna forma) min. 5 %
Fosfor ako P2O5 min. 5 %
Draslík ako K2O min. 7 %
pH 7 - 8,5

ZLUČITEĽNOSŤ

BESTMIX ALGAE  5-5-7 je zlučiteľný s väčšinou produktov na ochranu rastlín a hnojív. V prípade, že si nie ste istí vzájomnou interakciou chemických látok, odporúčame vykonať test zlučiteľnosti.

SKLADOVANIE

BESTMIX ALGAE  5-5-7 musí byť hermeticky uzavretý po celý čas skladovania. Mal by sa skladovať na tmavom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia pri teplote nad +5°C.

DÁTUM SPOTREBY:  24 mesiacov, ak je balený v originálnom balení.

BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA

Tento produkt nie je horľavina ani výbušná látka. Skladujte mimo dosahu detí. V prípade zasiahnutia očí, okamžite vypláchnite oči vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade požitia vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte mu túto etiketu. Pri manipulácií používajte ochranné oblečenie, rukavice a ochranu očí.


POZNÁMKA: Pred použitím obsah dôkladne pretrepte. Malá usadenina nie je na závadu.