Kde nás nájdete Kde nás nájdete
webdesign webex.sk
 

Certifikáty

“ AKTUÁLNE CERTIFIKÁTY A PODROBNÉ ANALÝZY VZORIEK“

Všetky naše produkty majú platné certifikáty udelené Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave, Odborom pôdy a výživy rastlín podľa zákona č. 136/2000 Z.z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.

Detailné analýzy a výsledky skúšok vzoriek našich výrobkov zabezpečuje spoločnosť EL, spol. s r.o., akreditované skúšobné laboratória podľa ISO/IEC 17025 SNAS. Výsledky testov si môžete pozrieť na podstránke "Na stiahnutie"

Aktuálne certifikáty platné do roku 2023

na stránke
na stránke
na stránke
na stránke